Curling Legs AS

For mer informasjon om Curling Legs AS, ta direkte kontakt med selskapet

Kontaktinformasjon

Curling Legs AS
Org.nr: 980 345 068
Postboks 5298 Majorstua
Nils Lauritssønsv. 49b, 0870 Oslo
0303 Oslo

Telefon: 23 00 92 74
Telefaks: 23 00 92 75
E-post: knutalfakrøllcurlinglegs.no

Kontaktperson: Knut Værnes
Mobil: 93404457

Web: www.curlinglegs.no