Barneselskapet

For mer informasjon om Barneselskapet, ta direkte kontakt med selskapet

Kontaktinformasjon

Barneselskapet
Besøksadresse: Egmont Serieforlaget AS
Postadresse: Postboks Pb. 284 Skøyen, 0213 Oslo

Telefon: 24 05 13 45
E-post: elisabeth.brinch@egmont.no

Kontaktperson: Elisabeth Brinch
Web: http://www.barneselskapet.no

Tilbake